ورق های کشش یکبار مصرف

پیشرو چین است ورق تخت غیر بافته ، روکش تخت یکبار مصرف بازار محصول