ورق تخت یکبار مصرف

پیشرو چین است ورق تختخواب بیمارستانی یکبار مصرف ، ورق تخت غیر بافته یکبار مصرف بازار محصول